Καταχώρηση συσκευής

Μια σύντομη περίληψη της διαδικασίας καταχώρησης μιας συσκευής

Καταχώρηση συσκευής

Καταχώρηση συσκευής στο λογαριασμό χρήστη μπορεί να γίνει είτε μέσω της εφαρμογής για κινητό (Android, iOS) είτε μέσω της ιστοσελίδας

Καταχώρηση συσκευής μέσω της εφαρμογής (Android, iOS)

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "+", όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

Setup 1

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Καταχώρηση συσκευής".

Setup 2

  1. Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο το οποίο σας ζητάει να κάνετε καταχώρηση της συσκευής σας στο λογαριασμό σας.

Setup 3

  1. Εισάγετε το κλειδί της συσκευής στο αναδυόμενο παράθυρο και πατήστε "Υποβολή"

Setup 4

Καταχώρηση συσκευής μέσω της ιστοσελίδας (Chrome, Firefox, Safari)

  1. Αφού έχετε πραγματοποιήσει σύνδεση στο λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει επιλέξτε το κουμπί "+".

Καταχώρηση συσκευής ιστοσελίδα 1

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Καταχώρηση συσκευής"

Καταχώρηση συσκευής ιστοσελίδα 2

  1. Εισάγετε τον σωστό αριθμό του κλειδιού συσκευής (D/K) που μπορείτε να βρείτε είτε στη συσκευή που αγοράσατε είτε στο εγχειρίδιο της συσκευής και κάντε κλικ στο κουμπί "Υποβολή"

Καταχώρηση συσκευής ιστοσελίδα 3