Καταχώρηση μιας συσκευής

Μια σύντομη περίληψη της διαδικασίας καταχώρησης μιας συσκευής

Καταχώρηση συσκευής

  1. Επιλέξτε το κουμπί "+"

Καταχώρηση συσκευής

  1. Εισάγετε τον σωστό αριθμό του κλειδιού συσκευής (Κ/Σ) που μπορείτε να βρείτε είτε στη συσκευή που αγοράσατε είτε στο εγχειρίδιο της συσκευής

Device D/K

  1. Επιλέξτε το κουμπί "ΟΚ"