Ανάλυση Δεδομένων

Περίληψη της ανάλυσης δεδομένων

Ανάλυση Δεδομένων

Για την Ανάλυση των Δεδομένων των συσκευών επιλέξτε τη καρτέλα "Δεδομένα"

Data tab

Ανάλυση Δεδομένων Ενέργειας μίας συσκευής

 1. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει
 2. Ενεργοποιήστε το κουμπί της Ενέργειας
 3. Επιλέξτε τη συσκευή που σας ενδιαφέρει

Διάγραμμα κατανάλωσης Ενέργειας για ένα έτος
Data energy year

Διάγραμμα κατανάλωσης Ενέργειας για τον περασμένο μήνα
Data energy month

Διάγραμμα κατανάλωσης Ενέργειας για την περασμένη εβδομάδα
Data energy week

Διάγραμμα κατανάλωσης Ενέργειας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Data energy other

Ανάλυση και σύγκριση Δεδομένων ενέργειας πολλαπλών συσκευών

 1. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει
 2. Ενεργοποιήστε το κουμπί της Ενέργειας
 3. Επιλέξτε τις συσκευές ή το γκρουπ συσκευών που σας ενδιαφέρει

Διάγραμμα κατανάλωσης Ενέργειας για δύο συσκευές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Data energy head2head

Ανάλυση Δεδομένων Ισχύος μίας συσκευής

 1. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει
 2. Ενεργοποιήστε το κουμπί της Ισχύος
 3. Επιλέξτε τη συσκευή που σας ενδιαφέρει

Διάγραμμα Ισχύος για ένα έτος
Data power year

Διάγραμμα Ισχύος για τη σημερινή μέρα
Data power daily

Ανάλυση και σύγκριση Δεδομένων Ισχύος πολλαπλών συσκευών

 1. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει
 2. Ενεργοποιήστε το κουμπί της Ισχύος
 3. Επιλέξτε τις συσκευές ή το γκρουπ συσκευών που σας ενδιαφέρει

Διάγραμμα Ισχύος για δύο συσκευές για τον περασμένο μήνα
Data power multiple

Ανάλυση Δεδομένων Θερμοκρασίας

 1. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει
 2. Ενεργοποιήστε το κουμπί της Θερμοκρασίας
 3. Επιλέξτε τη συσκευή που σας ενδιαφέρει

Διάγραμμα Θερμοκρασίας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Data temperature other

Δημιουργία και κατέβασμα αρχείου δεδομένων

 1. Επιλέξτε τη συσκευή που σας ενδιαφέρει
 2. Επιλέξτε τον τύπο δεδομένων που σας ενδιαφέρουν
 3. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει
 4. Επιλέξτε το βήμα που επιθυμείτε μεταξύ δύο μετρήσεων
 5. Επιλέξτε το τύπο αρχείου που σας ενδιαφέρει (pdf ή csv)
 6. Πατήστε το κουμπί Δημιουργία
 7. Θα δημιουργηθεί το αρχείο που ζητήσατε και θα κατεβεί στον υπολογιστή σας

Data download steps

Αρχείο δεδομένων θερμοκρασίας (pdf)
Data downloaded pdf

Αρχείο δεδομένων θερμοκρασίας (csv)
Data downloaded csv