Μενού συσκευής

Οι μεμονωμένες πληροφορίες της συσκευής μπορούν να προβληθούν εδώ

"Εντός" μιας συσκευή

Ενώ βρίσκεστε στη Λίστα Συσκευών, επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε

Επιλογή συσκευής

Κάντε κλικ στο κουμπί "ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ" κάτω από τη συσκευή που θέλετε

Επιλέξτε την επιλογή περισσότερα

Όλες οι πληροφορίες της συσκευής μπορούν να προβληθούν εδώ

Περισσότερα για την συσκευή

Κάντε κλικ στο κουμπί Ισχύς/ Ενέργεια / Κόστος για να δείτε το αντίστοιχο γράφημα κατανάλωσης

Μηνιάτικο κόστος συσκευής

Κάντε κλικ στο κουμπί "Σήμερα" / "Αυτή η εβδομάδα" / "Αυτό το μήνα" / "Αυτή τη χρονιά" για να δείτε το γράφημα της αντίστοιχης χρονικής περιόδου

Εβδομαδιαία ισχύς συσκευής

Μετονομάστε μια συσκευή

 1. Επιλέξτε το κατάλληλο κουμπίΚουμπί για την μετονομασία
 2. Καταχωρίστε το όνομα που θέλετε για τη συσκευή
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "τικ"

Μετονομασία συσκευής

Αλλαγή εικονιδίου της συσκευής

 1. Επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί Μετονομασία Συσκευής
 2. Επιλέξτε το εικονίδιο που θέλετε για τη συσκευή
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "τικ"

Αλλαγή εικονιδίου συσκευής

Διαγραφή συσκευής

 1. Επιλέξτε το κατάλληλο κουμπί Διαγραφή συσκευής
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί "OΚ" για επιβεβαίωση

Μοιραστείτε μια συσκευή

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Κοινή χρήση"

Μοιραστείτε μια συσκευή

 1. Εισαγάγετε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη, με τον οποίο θέλετε να μοιραστείτε τη συσκευή σας
 2. Δώστε στον άλλο χρήστη τα δικαιώματα που επιθυμείτε για την συσκευή σας
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση κοινής χρήσης"

Μοιραστείτε μια συσκευή 2

Ρυθμίσεις συσκευής

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Ρυθμίσεις"

Ρυθμίσεις συσκευής

Αποφύγετε την απενεργοποίηση / ενεργοποίηση μιας συσκευής (κλείδωμα με κωδικό PIN)

 1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που θέλετε στο πεδίο κειμένου που παρέχεται

Αναβαθμίστε τη συσκευή σας με το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή "Πληροφορίες"

Πληροφορίες συσκευής

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αναβάθμιση"

Αναβάθμιση συσκευής

 1. Εάν λάβετε ένα μήνυμα ότι η αναβάθμιση δεν ήταν επιτυχής, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί "Αναβάθμιση" μέχρι να λάβετε επιβεβαίωση ότι η συσκευή έχει αναβαθμιστεί