Κατόψεις / Ομάδες συσκευών

Περιγραφή κατόψεων και ομάδων συσκευών

Για την δημιουργία κατόψεων ή ομάδας συσκευών επιλέξτε τη καρτέλα "Ομάδες"

Groups tab

Κατόψεις

Δημιουργία νέας κάτοψης

 • Κάντε κλικ στο κουμπί δημιουργίας νέας κάτοψης

Floorplan new

Επεξεργασία κάτοψης

 • Για επεξεργασία της κάτοψης κάντε κλικ στο κουμπί επεξεργασίας

Floorplan edit

Αλλαγή ονόματος κάτοψης

 • Για αλλαγή ονόματος της κάτοψης πληκτρολογήστε το επιθυμητό καινούριο όνομα στο αντίστοιχο κουτάκι

Flooplan edit name

Αλλαγή εικόνας κάτοψης

 • Για αλλαγή εικόνας της κάτοψης κάντε κλικ στο κουμπί "Αλλαγή εικόνας"

Flooplan change picture

Τοποθέτηση συσκευών στην κάτοψη

 • Για τοποθέτηση συσκευών εντός της κάτοψης απαιτούνται δύο βήματα
 1. Κάντε κλικ πάνω στη συσκευή που σας ενδιαφέρει να τοποθετήσετε εντός της κάτοψης

Flooplan drag and drop1

 1. Κάντε κλικ στο σημείο εντός της κάτοψης που σας ενδιαφέρει να τοποθετήσετε τη συσκευή

Flooplan drag and drop2

 1. Αν επιθυμείτε να αλλάξε το σημείο που τοποθετήσατε τη συσκευή επαναλάβατε τα δύο προηγούμενα βήματα

Flooplan drag and drop3

Ορισμός Γεωφράκτη

 1. Για ορισμό γεωφράκτη τσεκάρετε το τετραγωνάκι του γεωρφράκτη

Flooplan geofencing

 1. Η εισαγωγή του σημείου που σας ενδιαφέρει μπορεί να γίνει είτε:
 • Εισάγοντας τις συντεταγμένες του σημείου που σας ενδιαφέρει

Flooplan geofencing1

 • Επιλέγοντας τον ορισμό με βάση το τωρινό στίγμα του κινητού σας

Flooplan geofencing2

 • Επιλέγοντας το σημείο μέσω του χάρτη

Flooplan geofencing3

Διαμοιρασμός κάτοψης με άλλο χρήστη

 • Για διαμοιρασμό της κάτοψης με άλλον χρήστη κάντε κλικ στο κουμπί "Κοινή χρήση"

Flooplan share

 • Εισάγεται το email του χρήστη με τον οποίο θέλετε να διαμοιραστείτε την κάτοψη και τα δικαιώματα που επιθυμείτε να του δώσετε

Flooplan share email

Αποθήκευση αλλαγών

 • Για αποθήκευση των αλλαγών που πραγματοποιήσατε κάντε κλικ στο κουμπί "Ανανέωση"

Floorplan update

Διαγραφή κάτοψης

 • Για διαγραφή της κάτοψης κάντε κλικ στο κουμπί διαγραφής και επιβεβαιώστε την διαγραφή

Floorplan delete

Ομάδες συσκευών

Δημιουργία νέας ομάδας συσκευών

 • Κάντε κλικ στο κουμπί δημιουργίας νέας ομάδας συσκευών

Group new

Έλεγχος ομάδας συσκευών

 • Κάντε κλικ στο διακόπτη για ταυτόχρονο άνοιγμα/κλείσιμο όλων των συσκευών που ανήκουν στην ομάδα

Group control

Επεξεργασία ομάδας συσκευών

 • Κάντε κλικ στο κουμπί "ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ"

Group edit

Αλλαγή ονόματος ομάδας συσκευών

 • Κάντε κλικ στο κουμπί δημιουργίας νέας κάτοψης

Group change name

Προσθήκη συσκευής στην ομάδα συσκευών

 • Επιλέξτε τη συσκευή που επιθυμείτε από τη λίστα διαθέσιμων συσκευών και κάντε κλικ στο κουμπί της προσθήκης

Group add device

Αφαίρεση συσκευής από την ομάδα συσκευών

 • Κάντε κλικ στο κουμπί αφαίρεσης της συσκευής που επιθυμείτε από την ομάδα συσκευών και επιβεβαιώστε την επιλογή σας

Group delete device

Διαμοιρασμός ομάδας συσκευών με άλλο χρήστη

 • Για διαμοιρασμό της ομάδας συσκευών με άλλον χρήστη κάντε κλικ στο κουμπί "Κοινή χρήση"

Group share

 • Εισάγεται το email του χρήστη με τον οποίο θέλετε να διαμοιραστείτε την ομάδα συσκευών και τα δικαιώματα που επιθυμείτε να του δώσετε

Group share email

 • Κάντε κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση κοινής χρήσης" για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας

Group share email confirmation

Διαγραφή ομάδας συσκευών

 • Για διαγραφή της ομάδας συσκευών κάντε κλικ στο κουμπί διαγραφής και επιβεβαιώστε την διαγραφή

Group delete