Είσοδος

Μια σύντομη περίληψη της διαδικασίας σύνδεσης

Είσοδος

Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  1. Πατήστε στο κουμπί "Είσοδος" που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας

Login el

  1. Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και τον κωδικό πρόσβασής σας στα αντίστοιχα πεδία

Login2 el

  1. Πατήστε το κουμπί "Είσοδος"

Ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας λογαριασμό στο Facebook

  1. Πατήστε στο κουμπί "Είσοδος" που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της ιστοσελίδας

Login el

  1. Πατήστε το κουμπί συνδεθείτε με “Facebook”

Login el Facebook

Εφαρμογή (iOS ή Android) χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

  1. Άνοιξτε την εφαρμογή HAM στο κινητό σας
  2. Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και τον κωδικό πρόσβασής σας στα σωστά πεδία
  3. Πατήστε το κουμπί "Είσοδος"

Εφαρμογή (iOS ή Android) χρησιμοποιώντας λογαριασμό στο Facebook

  1. Άνοιξτε την εφαρμογή HAM στο κινητό σας
  2. Πατήστε το κουμπί συνδεθείτε με “Facebook”