Χρονοπρογραμματισμός

Αυτοματοποιείστε τις συσκεύες σας ανάλογα με το χρόνο

Χρονοπρογραμματισμός

Οι συσκεύες HAM με εξόδους (HAM DinSwitch, HAM Plug, HAM LightSwitch) μπορούν να δεχθούν ρύθμιση χρονοπρογραμματισμού. Κάθε συσκευή μπορεί να έχει περισσότερους από έναν χρονοπρογραμματισμούς.
Με χρονοπρογραμματισμό μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

 • Να ορίσουμε μια συσκευή να ενεργοποιηθεί στο μέλλον άπαξ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας και για συγκεκριμένη διάρκεια
 • Να ορίσουμε μια συσκευή να απενεργοποιείτε στο μέλλον άπαξ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας
 • Να "αλλάξουμε" μετρητή (για παράδειγμα σε νυχτερινό) για συγκεκριμένες ώρες της ημέρας

Δημιουργία προγράμματος

Device Expanded Click

 • Πατάμε πάνω στό όνομα τις συσκευής για να εμφανιστούν λεπτομέρειες

Device Expanded Shown

Schedule 0

 • Πατάμε στο κουμπί + στην ενότητα "Χρονοδιάγραμματα". Θα μας εμφανιστεί μια φόρμα την οποία συμπληρώνουμε για θέσουμε το χρονοδιάγραμμα μας

Schedule 1

 • Πατάμε στο πρώτο πεδίο για να θέσουμε την χρονική στιγμή που θέλουμε να εκτελεστεί η ενέργεια στα αριστερα (Ενεργοποίηση στην προκειμένη περίπτωση)

Schedule 2

 • Θα εμφανιστεί ενα παραθυράκι στο οποίο θέτουμε την ώρα. Επιλέγουμε την ώρα πατώντας το μπλέ κουτάκι

Schedule 3

 • Αν δεν θέσουμε ημερομηνία πατώντας το εικονίδιο με το ημερολόγιο, εννοείται η επόμενη ημερομηνία στο μέλλον που η ώρα νοείται. Για παράδειγμα αν η ώρα είναι 10:00 και επιλέξουμε 13:00 εννοείται σε 3 τρείς ώρες από τώρα. Αν όμως είναι 21:00 και επιλέξουμε 7:05 εννοείται 7:05 την επόμενη μέρα το πρωί.

Schedule 4

 • Πατάμε το εικόνιδιο με το τικ για να καταχωρηθεί η ώρα εκκίνησης στη φόρμα

Schedule 5

 • Αν θέλουμε το χρονοδιάγραμμα να έχει συγκεκριμένη διάρκεια, για παράδειγμα να ενεργοποιηθεί στις 8:00 και να απενεργοποιηθεί στις 21:00, θέτουμε την ώρα (και προαιρετικά την ημερομηνία) πατώντας στο δεύτερο πεδίο

Schedule 6

 • Ορίζουμε ώρα και ημερομηνία όπως προηγουμένως

Schedule 8

 • Μπορούμε να ορίσουμε την "επανάληψη" του χρονοδιαγράμματος με χρήση των επιλογών που φαίνονται στο κόκκινο πλαίσιο.
  -- Το "άπαξ" σημαίνει μια φόρα και μετά ο κανόνας διαγράφεται από την συσκευή
  -- Το "μέρες" είναι για επανάληψη συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας
  -- Το "κάθε" μας επιτρέπει να ορίσουμε εμείς οποιαδήποτε περίοδο επανάληψης, για παράδειγμα κάθε μέρα, κάθε 3 ωρες κλπ. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που ορίσουμε λόγου χάρη εκτέλεση κάθε 1 μέρα με σκοπό να ανοίγει συγκεκριμένες ώρες θα πρέπει να ενημερώσουμε τους κανόνες για την αλλαγή της ώρα σε χειμερινή/θερινή.

Schedule 9

 • Για την επανάληψη σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας απλά πατάμε στους κύκλους των ημερών που μας ενδιαφέρει να ισχύει ο κανόνας

Schedule 10

 • Για επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα με την επιλογή "κάθε" συμπληρώνουμε τα δύο πεδία (ποσότητα και μονάδα χρόνου)

Schedule 11

 • Για να καταχωρηθεί ο κανόνας, απλά πατάμε το πράσινο εικονίδιο. Αν όλα πήγαν καλά το πράσινο εικονίδιο θα έχει εξαφανιστεί και η ενότητα χρονοδιάγραμμα θα ανανεωθεί με τον νέο μας κανόνα όπως τον καταλαβαίνει η συσκευή.

Schedule 12

 • Για να αφαιρέσουμε έναν κανόνα πατάμε το κόκκινο Χ εικονίδιο

Απενεργοποίηση

Schedule 13

 • Αν θέλουμε απενεργοποίηση εξόδου, απλα επιλέγουμε απενεργοποίηση από την λίστα. Για κανόνες απενεργοποίησης δεν υποστηρίζεται διάρκεια (επιλογή μέχρι)

Αλλαγή μετρητή

Schedule 14

 • Αν μετράμε κατανάλωση ενέργειας και μας ενδιαφέρει να έχουμε διαφορετική μέτρηση ανάλογα με την ώρα ή την εποχή (για παράδειγμα νυχτερινό ρέυμα) υπάρχει η επιλογή από την λίστα της Αλλαγής Μέτρησης. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με πρίν για τον ορισμό των ωρών και της επανάληψης

Schedule 15

 • Τέλος επιλέγουμε το πράσινο κουμπί και ο δεύτερος μετρητής είναι έτοιμος. Η ενεργεία αλλάζει μετρητή για τις ώρες που το χρονοδίαγραμμα ορίζει και κρατείται σαν δεύτερη μέτρηση ενέργειας για την οποία μπορεί να έχει οριστεί άλλη τιμή κιλοβατώρας για τους υπολογισμούς κόστους