Αποσύνδεση

Αποσύνδεση χρήστη

Αποσύνδεση

Για να αποσυνδεθείτε από την εφαμοργή

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί με τις τρεις γραμμές, πάνω αριστερά της εφαρμογής
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί της αποσύνδεσης

Sign out